راهنمای خرید

- در خرید خود دقت و توجه کافی را داشته باشید زیرا امکان لغو و یا جابجایی آن وجود ندارد.

2- تنها رسید جام بلیط  نشانه نهایی شدن خرید شماست و رسید بانکی معیار خرید موفق شما نیست.

3- در صورت نیاز به کمک با شماره 09354304334 (هادی عبدالهی) در تماس باشید.

4- لطفا نیم ساعت زودتر در محل اکران تشریف داشته باشید.بلیط پس از آغاز برنامه اعتباری ندارد و صندلی در اختیار سالن قرار خواهد گرفت .